Befraktning

Befraktning har alltid vært en av hovedvirksomhetene til firmaet. Befraktningsmeglingen har i alle år i vært konsentrert omkring markedet for mindre tørrlast skip, både som eksklusiv megler for en del rederier og som kompetitiv megler. Hovedmarkedene har vært og er fremdeles shortsea segmentet, innenfor de europeiske farvann inkludert Baltic og Middelhavet. Firmaet ble tidlig involvert i befraktning av selvlosserskip, hvor firmaet opp igjennom årene har spilt en ikke ubetydelig rolle. Selskapet har også i lange perioder vært engasjert i rederi drift.

Mot slutten av 1980 tallet rettet selskapet fokus mot det sterkt voksende container markedet. Siden starten av denne epoken har selskapet opparbeidet et meget godt kontakt nett, spesielt i Nord Europa og har vært med på en rekke kjøp og salg av container skip, samt befraktning. For tiden seiler 12 container skip på slutninger gjort av Harald Halvorsen A/S. Firmaet forventer en økende interesse fra norske rederier i årene som kommer for dette markedet, og selskapet vil være i en god posisjon til å ta del i denne utviklingen.

On steady course since 1945