Kjøp og salg

Kjøp og salg har i alle år vært et av firmaets spesialiteter. Med fokus på å supplere våre kunder med den mest pålitelige og oppdaterte informasjon om markeder og kjøp/salgs kandidater, har firmaet opparbeidet seg som en betydelig aktør innenfor kjøp og salg av skip. Vi skal yte våre kunder den aller beste service.

Gjennom vårt kontaktnett i inn- og utlandet er vi i en meget god posisjon til å gjennomføre salg av norske skip til utenlandske kjøpere og kjøp av utenlandsk tonnasje til norske redere. Vi gjennomfører også et betydelig antall kjøp/salg mellom norske aktører og et ikke ubetydelig antall kjøp/salg mellom utenlandske aktører.

On steady course since 1945