Historie

Harald Halvorsen AS ble etablert i 1945 i Haugesund av dispasjør Harald Halvorsen. Gjenreisningen etter krigen i Europa skapte et stort behov for sjøtransport og gjennom kjøp/salg og befraktningsmegling tok firmaet del i denne utviklingen.

Firmaet startet som befraktningsmegler innenfor nærskipsfarten. Etter kort tid ble firmaet også involvert i kjøp og salg av skip. Iløpet av 1950 årene ble kjøp og salg av skip en stadig større og viktigere del av selskapets virksomhet, og har ved siden av befraktning vært hovedbeskjeftigelse.

Operasjon og drift av skip har også vårt en viktig oppgave for firmaet. I samarbeid med en rekke forskjellig rederier har firmaet drevet et varierende antall skip.

On steady course since 1945